historie

Dette området er med rimelig sikkerhet et av de eldste områder for land-garder i Agder. Tiden er 400-600 e.Kr. og folkevandrigstid. Lømsland er det eldste etablerte navnet på området og betydningen kan være dalen med mye lauv/skog. Mye kan tyde på at en frodig eikeskog kan ha vært et særpreg for dalen i tidlig tid.  Leting etter vikingfunn har stadig vært i fokus uten hell. Men at dette har vært et vell egnet sted for dette folkefæret er rimelig sikkert. Ålefjær fjorden var ikke langt unna med tanke på langskip vikingene brukte. Bjelle Gamle Gård er ikke gardens originale navn. I gammel skrift om historien i dalen er "Nils-bruket" navnet. Nils Bjelle bygslet  starten på dette enkle lafte bygget i 1720. Dette bruket var et del bruk av 5-6 andre bruk i denne dalen. I dag er setehuset og deler av uthuset de eldste gjenlevningen av bruk i denne dalen. Derfor har nå gården fått navnet Bjelle Gamle Gård.

Bjelle er mest sannsynlig et elvenavn. Området har en naturlig kvernefoss bak låven, som daterer helt tilbake til 1661. Det er et mål om å gjenskape denne aktiviteten igjen i nær fremtid.Denne delen av historien startet med John Rosseland som solgte gåren på Evje til staten i 1913 der nåtidens Evje Moen har hatt sitt virke. Torgeir Rosseland, John's sønn, drev denne gåren tradisjonelt frem til 1985. Etter Torgeir har det ikke vært økonomisk grunnlag for tradisjonell drift, en skjebne mange småbruk i Norge har fått. Men spiren av nye muligheter dannet sitt grunnlag på midten av 90'tallet. Var det mulig å bruke den gamle låven til et selskapslokale?

Når Golf bane ideen fikk sitt gjennombrudd i 1999 ble det fart i disse planene. Bjelle Gamle Gård er nå et offisielt selskapslokale med et særpreg som skaper et originalt og sjarmerende miljø for gjestene.


Brannen 14 desember 2007 tok vår kjære gamle låve fra oss.

Men 8 august 2009 åpnet vi et nytt langhus for vårt første bryllup.